Player Support Agent with French and English - Video Games

Katowice, Silesian Voivodeship, Poland · Player Support

Description

Keywords Player Support is a fast-growing service line of the Keywords Studios company that offers customer service positions in the exciting gaming industry! Pioneers & Leaders for over 20 years, we have been the premier international provider of services for companies that publish and develop MMOs, virtual worlds, social games, casual games, mobile games and transmedia content. We also provide services to online payment and virtual goods providers.

Recently, we have opened a new studio in Katowice. If you are passionate about games, fluent in French, can communicate in English, and you would like to work in an international environment, join us!

RESPONSIBILITIES:

Requirements

Benefits

IMPORTANT: Please tell us about your passion for gaming when you apply and write your application in ENGLISH

All applications should have written the following clauses:


Administratorem danych jest Sperasoft Poland Sp. z o.o. - Keywords Studios - z siedzibą ul. Na Kozłówce 27, 30-682 Kraków. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Keywords Studios z siedzibą w Dublinie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)

Thank you!

Apply for this job