Functionality QA Test Lead - Video Games

Katowice, Silesian Voivodeship, Poland · Functionality QA

Description

Keywords Studios is looking for an experience and responsible Functionality QA Test Lead to join our team at our office located in Katowice, Poland to manage, lead, motivate, coach and train FQA test teams.

Scope of the Role

Requirements


PLEASE SEND YOUR APPLICATION IN ENGLISH


All applications should have written the following clauses:

Administratorem danych jest Sperasoft Poland Sp. z o.o. - Keywords Studios - z siedzibą ul. Na Kozłówce 27, 30-682 Kraków. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Keywords Studios z siedzibą w Dublinie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)Thank you!

Apply for this job